GRAS-kunstnere har møte 4

GRAS-serie9

Fra venstre Egil Storeide, Morten Krohg, Olav Orud (med pipe), Per Kleiva, Victor Lind (i telefonen). Helt til høyre Bjørn Krogstad og Eva Lange. De to med ryggen til er Bjørn Melbye Gulliksen og Anders Kjær.

Site content and management: Per Helge Berrefjord