Pressefolk i den amerikanske ambassaden

OystaaLerner

Daværende leder for en nystartet avdeling for frilansjournalister i Oslo Journalistklubb, Grete Øystå og den daværende amerikanske ambassadør i Norge Louis Lerner ved et arrangement frilanserne hadde i den amerikanske ambassade på Drammensveien sent på 1970-tallet. Lerner fikk keramikkfigurer av kunstnerparet Dagny og Finn Hald i Son som takk for gjestfriheten. Hjemme i USA var Lerner avismann i Chicago. 

Foto: Per Helge Berrefjord

  Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Site content and management: Per Helge Berrefjord