Ødegård… Knut

Knut Ødegård

1968: Forfatteren Knut Ødegård leser fra sin den gang ferske diktsamling «Konsert i eit kvitt hus» i Skien Kunsforening. Foto Per Helge Berrefjord Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Site content and management: Per Helge Berrefjord