Knut Steen-utstilling på 1990-tallet

Steen…-Knut

 Her er Knutt Steen siste gang vi møttes, på en utstilling et sted på Kampen i Oslo på 1990-tallet.

Site content and management: Per Helge Berrefjord