Storn…Willie

Storn…Willie

Willi Storn (til høyre), maler og grafiker, i sitt kortvarige plakatgalleri i Teatergata i Oslo i 1967. Det var her jeg traff Willi Storn. Vi ble nære venner og fulgtes ad til så sent som på 1990-tallet. Det bragte meg også tett innpå kunstnergruppa GRAS

Foto: Per Helge Berrefjord

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Site content and management: Per Helge Berrefjord